arminpharma

آخرین اخبار در مورد عقب‌نشینی نیروهای اوکراین از «سولدار» بعد از ماه‌ها درگیری

عقب‌نشینی نیروهای اوکراین از «سولدار» بعد از ماه‌ها درگیری

عقب‌نشینی نیروهای اوکراین از «سولدار» بعد از ماه‌ها درگیری به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، ارتش اوکراین چهارشنبه (۲۵ ژانویه) اعتراف کرد که نیروهایش بعد از ماه‌ها درگیری شدید با نیروهای روسیه از شهر راهبردی «سولدار» عقب‌نشینی کردند.  در حال تکمیل ... ...

عقب‌نشینی نیروهای اوکراین از «سولدار» بعد از ماه‌ها درگیری

عقب‌نشینی نیروهای اوکراین از «سولدار» بعد از ماه‌ها درگیری به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، ارتش اوکراین چهارشنبه (۲۵ ژانویه) اعتراف کرد که نیروهایش بعد از ماه‌ها درگیری شدید با نیروهای روسیه از شهر راهبردی «سولدار» عقب‌نشینی کردند.  در حال تکمیل ... ...

عقب‌نشینی نیروهای اوکراین از «سولدار» بعد از ماه‌ها درگیری

عقب‌نشینی نیروهای اوکراین از «سولدار» بعد از ماه‌ها درگیری به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، ارتش اوکراین چهارشنبه (۲۵ ژانویه) اعتراف کرد که نیروهایش بعد از ماه‌ها درگیری شدید با نیروهای روسیه از شهر راهبردی «سولدار» عقب‌نشینی کردند.  در حال تکمیل ... ...