arminpharma

آخرین اخبار در مورد آمریکا ۱۰ فرد ایرانی را تحریم کرد

آمریکا ۱۰ فرد ایرانی را تحریم کرد

آمریکا ۱۰ فرد ایرانی را تحریم کرد به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، وزارت خزانه‌داری آمریکا از اضافه شدن نام ۱۰ فرد ایرانی به فهرست تحریم‌های این وزارتخانه خبر داد. در حال تکمیل... ...

آمریکا ۱۰ فرد ایرانی را تحریم کرد

آمریکا ۱۰ فرد ایرانی را تحریم کرد به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، وزارت خزانه‌داری آمریکا از اضافه شدن نام ۱۰ فرد ایرانی به فهرست تحریم‌های این وزارتخانه خبر داد. در حال تکمیل... ...

آمریکا ۱۰ فرد ایرانی را تحریم کرد

آمریکا ۱۰ فرد ایرانی را تحریم کرد به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، وزارت خزانه‌داری آمریکا از اضافه شدن نام ۱۰ فرد ایرانی به فهرست تحریم‌های این وزارتخانه خبر داد. در حال تکمیل... ...